LEM-GGT
Photo
Regulator elektroniczny
Dokumenty do pobrania LEM-GGT: Karta katalogowa
LEM-GGT: Instrukcja

Zalety:

 

  • Zwarta obudowa modułowa do montażu na szynę DIN
  • Detekcja śniegu/lodu, wilgotności i temperatury
  • Możliwość ustawienia minimalnej temperatury gruntu
  • Licznik czasu pracy ogrzewania
  • Czytelny wyświetlacz parametrów
  • Przekaźnik alarmowy

 

Opis/Charakterystyka:

 

Regulator LEM-GG i LEM-GGT jest dwustanowym regulatorem elektronicznym służącym do sterowania  elektrycznymi systemami ogrzewania przeciw­oblodzeniowego podjazdów, schodów, ramp, itp. Przekaźnik z zestykiem bezpotencjałowym o obciążalności 16A/250VAC można wykorzystać do bez­pośredniego sterowanie pracą obwodu grzejnego o mocy do 3,6kW/230V lub do sterowania pracą stycznika pomocniczego. Obudowa modułowa regulatora przystosowana jest do montażu na standardowej szynie DIN (6 standardowych modułów). Regulator współpracuje jednocześnie z dwoma czujnikami odpowiedzialnymi za detekcję śniegu i lodu oraz wilgotności i temperatury. Wersja regulatora LEM-GG wyposażona jest w czujniki przystosowane do bezpośredniego montażu w nawierzchni. Wersja LEM-GGT oferuje czujniki wraz ze specjalnymi tulejami umożliwiającymi prostą wymianę elementów pomiarowych w trakcie eksploatacji systemu.

 

Działanie:

 

Spadek temperatury gruntu poniżej wartości nastawionej oraz pojawienie się na czujnikach wilgoci w ilości przekraczającej ustawioną czułość układu pomiarowego powoduje zamknięcie zestyku 8-9 i włączenie systemu grzejnego. W przypadku ustawienia wartości dolnej temperatury limitującej regulator będzie pozostawał w stanie „uśpienia” przy temperaturze gruntu niższej od nastawionej wartości (układ nie włącza ogrzewania poniżej ustawionej wartości temperatury). Uaktywnienie opcji temperatury bazowej spowoduje, że bez względu na warunki wilgotności regulator będzie starał się utrzymywać nastawioną wartość temperatury gruntu. Opcja ta zalecana jest dla systemów grzejnych o dużej bezwładności (gruba warstwa nawierzchni do ogrzania – np. podjazdy z kostki betonowej), gdzie dopuszczenie do zbytniego wychłodzenia gruntu znacznie wydłuża czas reakcji systemu przeciwoblodzeniowego. Wprowadzenie wartości czasu opóźnienia spowoduje wydłużenie czasu pracy układu grzejnego o nastawiony czas, po zaniku czynnika temperaturowego lub wilgotności na czujnikach. Zestyk alarmowy urządzenia zwiera styki 5 i 6 w przypadku uszkodzenia w obwodach pomiarowych czujników. Stan alarmu sygnalizowany jest dodatkowo na panelu LCD regulatora. Przy pracy automatycznej stan alarmu powoduje wyłączenie ogrzewania.

 

Dane techniczne:

 

Napięcie zasilania 230V AC +10%/-15% 50/60Hz
Pobór mocy do 15 VA
Zestyk wyjściowy Roboczy SPST-NO; AC250V, 16A (cosφ=1) i 4A (cosφ=0,6) Alarmowy SPCO; AC250V, 2A (cosφ=1) i 0,8A (cosφ=0,6)
Wyświetlacz LCD; 2 linie po 16 cyfr
Temperatura pracy* od –20°C do +50°C
Zakres regulacji temperatury limitującej od –5°C do –20°C
Zakres regulacji temperatury gruntu od 0°C do +6°C
Zakres regulacji temperatury bazowej od –15°C do –1°C lub wyłączona
Zakres regulacji opóźnienia wyłączenia od 10 do 120 min. lub OFF
Zakres regulacji czułości wilgotności od 1 (wysoka czułość) do 8 (niska czułość) lub OFF
Tryb pracy Automatyczny lub Praca ciągła
Czujniki ESF 524 001 + TFF 524 002 z 15m przewodami
Stopień ochrony / Klasa ochronności IP20 (wg EN 60529) / Klasa II (izolacja wzmocniona)
Masa urządzenia bez czujników ~480 g

* przy pracy regulatora w temperaturze otoczenia poniżej 0°C zakłóceniu może ulec praca wyświetlacza, co jednak nie ma wpływu na prawidłowość pracy samego regulatora

Możliwe zastosowania
Polecane

Zobacz także