Grzejniki: Radiacyjne
Fotka główna

Elektryczne grzejniki radiacyjne promieniują ciepłem oddawanym z przedniej płyty, nie mają wymuszonego obiegu powietrza tak, jak w przypadku typowych konwektorów.

Opis produktu