Automatyka: Sygnalizatory do separatorów
Fotka główna

W strefach zagrożonych wybuchem , a do takich zaliczają się separatory substancji ropopochodnych, wymagane są urządzenia z atestem ATEX. Wszystkie wymienione urządzenia do separatorów substancji ropopochodnych posiadają takie atesty.

Opis produktu