Akcesoria: Osprzęt przyłączeniowy
Fotka główna

Osprzęt przyłączeniowy jest niezbędny do prawidłowego montażu kabli grzejnych, do wykonania połączeń kabli grzejnych, zasilających oraz do wykonania rozgałęzień obwodów

Opis produktu
Mufa do przedłużania przewodu 1 czujnika
Przepust przez izolację 11/13,5
Przewód zasilajacy
Puszka podtynkowa
Puszka jednofazowa 1F
Puszka czujnika UV
Puszka jednofazowa UV odporna
Puszka IP65 ETOG/ETOR
Puszka trójfazowa UV odporna
Puszka trójfazowa
Taśma brzegowa
Komplet naprawczy
Komplet przyłączeniowo-zakończeniowy
Komplet rozgałęźny
Komplet rozgałęźny