Kable grzejne: dostępne działy
Fotka główna

LUXBUD oferuje nastepujące typy kabli:

  • rezystancyjne
  • samoregulujące
  • sektorowe

 

Dział ten dzielimy na 3 kategorie:

Samoregulujące, jednostronnie zasilane taśmy grzejne do ochrony rur przed zamarzaniem, utrzymywania temperatury w procesach technologicznych, ogrzewania rynien itd. Dostawa na szpuli lub w odcinkach o dowolnej długości.

Rezystancyjne kable grzejne, zasilanie jednostronne  lub dwustronne , dostępne w zestawach o określonej długości i mocy. Stosowane do ogrzewania podłogowego, przeciwoblodzeniowego, ochrony rynien przez zamarzaniem.

Równoległe przewody grzejne o budowie sektorowej przeznaczone do ogrzewania kompensującego,   stosowane zarówno do ochrony przed mrozem jak również do utrzymywania stałej temperatury technologicznej rurociągów, rurek impulsowych, zbiorników itp. na których występują wysokie temperatury technologiczne lub są one czyszczone parą.