Przemysł: Kable grzejne
Fotka główna
Dział ten dzielimy na 3 kategorie:

Podstawę tego systemu grzewczego stanowią jednostronnie zasilane przewody wyposażone w element grzejny, którego rezystancja zmienia się w zależności od temperatury otoczenia. Dzięki tej właściwości przewody grzejne tego typu zwiększają swoją moc grzejną przy obniżeniu temperatury ogrzewanego urządzenia i odpowiednio zmniejszają ją gdy temperatura urządzenia wzrasta. Zmiany mocy odbywają się tylko w miejscu występowania zmian temperatury i nie mają wpływu na moc grzejną w innej części przewodu grzejnego. Systemy grzejne oparte o tego typu elementy grzejne uznawane są za najnowocześniejsze i najbezpieczniejsze w montażu i eksploatacji. Dzięki specjalnej konstrukcji przewodu może on być cięty na odcinki o dowolnej długości w trakcie montażu ( nie należy jedynie przekraczać dopuszczalnej maksymalnej długości pojedynczego odcinka). Przy układaniu przewodu na ogrzewanym urządzeniu dopuszczalne jest jego stykanie się lub krzyżowanie. Nie ma niebezpieczeństwa samoistnego przegrzewania się elementu grzejnego. System samoograniczający dzięki swoim właściwością grzejnym nadaje się szczególnie do stosowania w strefach zagrożonych wybuchem. Nie jest konieczne w jego przypadku wyposażanie obwodów grzejnych w ograniczniki temperatury. W zależności od wytrzymałości temperaturowej zastosowanego przewodu grzejnego wyróżnia się system samoograniczający niskotemperaturowy oparty o przewody wytrzymujące temperatury do 65°C/85°C (włączony/wyłączony) i system samoograniczający wysokotemperaturowy z przewodami o odporności temperaturowej odpowiednio 120°C/190°C. Ważnym składnikiem systemu jest specjalny osprzęt przyłączeniowy zarówno w wykonaniu standardowym jak i przeciwwybuchowym Ex, umożliwiający podłączenie przewodu zasilającego, wykonanie zakończenia lub rozgałęzienie obwodu grzejnego. W technice przyłączeniowej wykorzystywane są rozwiązania oparte o technikę rurek termokurczliwych lub złączki mechaniczne nie wymagające do wykonania specjalistycznych narzędzi i wysokich temperatur. W celu utrzymywania dokładnej temperatury na ogrzewanym urządzeniu lub zmniejszenia kosztów eksploatacji zalecane jest stosowanie różnego typu regulatorów lub termostatów z czujnikami lokalizowanymi na powierzchni urządzenia lub reagującymi na temperaturę otoczenia. Możliwa jest również praca tego typu systemów grzejnych bez układu sterowania. Uzupełnienie systemu stanowi osprzęt montażowy, na który składają się różnego typu taśmy montażowe o odpowiedniej odporności temperaturowej, wsporniki dla obudów puszek i termostatów, przepusty przez izolację itp.

Ten typ systemu grzejnego wykorzystuje przewody jednostronnie zasilane wyposażone w sekcje grzejne o stałej mocy, niezależnej od długości obwodu grzejnego. Pojedyncza sekcja grzejna o długości ok. 1 m wykonana jest z drutu oporowego zasilanego z punktów umieszczonych na jej przeciwległych końcach. W przypadku odcięcia jednego z punktów zasilających otrzymujemy odcinek zimny przewodu grzejnego, na którym możliwe jest wykonanie przyłącza lub zakończenia. System sektorowy posiada niektóre zalety systemu samoograniczającego np. możliwe jest jego cięcie na placu budowy w trakcie montażu i zasilanie jednostronne. Dodatkowo po uszkodzeniu jednej lub kilku sekcji grzejnych pozostała część obwodu może być dalej eksploatowana. Nie jest jednak możliwe stykanie lub krzyżowanie przewodu grzejnego, a jego praca powinna być nadzorowana przez odpowiedni regulator lub termostat, najlepiej z czujnikiem umieszczonym na ogrzewanym urządzeniu. Ze względu na możliwość osiągania wysokich temperatur przez przewody grzejne dobór systemu sektorowego do pracy w strefach zagrożonych wybuchem powinien być przeprowadzony przez firmę specjalistyczną. System sektorowy oferowany przez firmę LUXBUD jako elementy grzejny wykorzystuje przewody wytrzymujące w stanie beznapięciowym temperatury do +200°C lub +250°C. Dla przewodów tych oferowany jest osprzęt przyłączeniowy (oparty o technikę rurek termokurczliwych) i osprzęt montażowy (taśmy montażowe, wsporniki, przepusty przez izolację itp.) o odpowiedniej wytrzymałości temperaturowej i gwarantujący wykonanie kompletnej instalacji grzejnej.

W systemie tym wykorzystywane są przewody dwustronnie zasilanez elementem grzejnym w postaci drutu oporowego prowadzonego wzdłuż przewodu grzejnego. Jest to klasyczna konstrukcja, w której parametry obwodu grzejnego zależne są od długości przewodu, rezystancji jednostkowej drutu oporowego i napięcia zasilającego. Możliwość stosowania różnych napięć zasilających jest jedną z zalet tego typu systemu grzewczego. Przy doborze parametrów systemu należy dokładnie obliczyć długość przewodu grzejnego gdyż w trakcie montażu nie ma możliwości jej korygowania (niektóre przewody jedynie w ograniczonym zakresie). Systemy szeregowe są szeroko wykorzystywane w instalacjach grzejnych wymagających:

 

  • tworzenia rozległych obwodów grzejnych przy ograniczonej liczbie punktów zasilających (np. długie rurociągi)
  • dostarczania dużych mocy grzejnych
  • odporności na wysokie temperatury (do 600°C)
  • dużej odporności mechanicznej (przewody w izolacji mineralnej)
  • stosowania nietypowych napięć zasilających

 

W ofercie firmy LUXBUD znajduje się system szeregowy z przewodami w izolacji z tworzywa wytrzymujący temperatury do 220°C oraz system szeregowy z przewodami w izolacji mineralnej o obciążalności do 230 W/m i odporności temperaturowej do 600°C. Poprzez odpowiedni dobór parametrów obwodu grzejnego system szeregowy może być stosowany również w strefach zagrożonych wybuchem. Wymagane jest w tym przypadku stosowanie podwójnego układu sterowania z termostatem kontrolującym temperaturę ogrzewanego urządzenia i ogranicznikiem nadzorującym temperaturę płaszcza przewodu. Poza strefami zagrożonymi wybuchem niezbędne jest zastosowanie regulatora lub termostatu z czujnikiem umieszczonym na ogrzewanym urządzeniu. Ze względu na wysokie temperatury osiągane przez przewody grzejne wykorzystywane w tym systemie niezbędne jest stosowanie odpornego na wysokie temperatury osprzętu przyłączeniowego i osprzętu montażowego. Przewody w izolacji mineralnej dostarczane są z już wykonanymi przyłączami ze względu na dużą higroskopijność stosowanego jako izolator tlenku magnezu.

Zastosowania
Aktualności
2021-05-27
Nowy katalog produktów - zastosowania zewnętrzne
 Z największą przyjemnością prezentujemy nasz nowy katalog produktów do zastosowań zewnętrznych. Znajdziecie w nim systemy do ogrzewania przeciwoblodzeniowego rynien, rur i...
newsletter
Chcesz być na bieżąco z nowościami i promocjami Fenix Polska Sp. z o.o. - zapisz się do naszego newslettera.